Uživatel:    Heslo:    

  Zaregistrujte se   (proč?)       Zapomněli jste heslo?

 
 Soutěž sudoku nadšenců, vytrvalců a závisláků na-webu.cz

Soutěž pro ty přihlášené, kteří jsou pravidelnými návštěvníky stránky, baví je hrát poctivě sudoku, soutěžit s ostatními a propagovat stránku u svých známých.

Základní myšlenka soutěže

Účastní se automaticky všichni přihlášení. Všichni dostávají body za činnosti, které na stránce provozují - za návštěvu stránky, dobu pobytu na ní, luštění sudoku hlavolamů, za informování a získávání známých, získávání sponzorů atd...

Každý týden a měsíc se hraje znovu od nuly. Nikdy není pozdě začít. Body jsou přičítány on-line a v každém okamžiku může každý vidět momentální stav. Týdenní a měsíční vítězové jsou trvale oslavováni :-)

Pravidla soutěže

 1. Této soutěže se automaticky účastní všichni registrovaní uživatelé stránky. Ze soutěže jsou vyloučeni pouze autoři (včetně dílčích autorů) stránky, webmaster, admin ...

 2. Veškeré aktivity počítající se do této soutěže jsou platné pouze pokud je uživatel ve chvíli jejich plnění přihlášen.

 3. Aktuální výsledky, pokud je bude možno přímo počítat, budou viditelné on-line na stránce Přehledů.

 4. Odměnou za účast v soutěži je jednak dobrý pocit z pomáhání v propagaci takové užitečné věci jako je sudoku a tahle stránka vůbec :-), jednak zveřejnění v týdenním, měsíčním a průběžném žebříčku (minimálně prvních deset míst). Rozhodně nečekejte finanční ani věcné dary. Autor stránky si ponechává právo odměnit vítěze měsíční soutěže nějakou cenou dle vlastního uvážení (pokud ale nenastane možnost viz další bod, moc pravděpodobné to není :-)

 5. Do soutěže se mohou zapojit sponzoři, kterým zaručujeme propagaci, seč nám budou síly stačit.

 6. Jednotliví uživatelé stránky jsou hodnoceni za tyto aktivity podle následujících kritérií:

  1. za navštívení stránky 5 bodů
   (pouze 1× za den, podmínka - přihlášení se a zahrání alespoň jednoho sudoku úspěšně),

  2. za úspěšné zahrání sudoku hlavolamu 10 bodů
   (počet je neomezený, ale podmínka - aby nebyli příliš znevýhodněni pomalejší hráči, započítá se pouze jedno úspěšné sudoku za 20 minut; další podmínka - nelze získat body za stejné sudoku zadání dvakrát; a další podmínka - body za sudoku, které jste měli špatně nebo je nedoluštili, můžete dostat až po uplynutí delší doby),

  3. 1 bod za každých 5 minut aktivity na stránce (pobyt na ní, řešení sudoku, studium technik, účast v diskusích, ...)
   (neomezeně, podmínka - protože se při luštění sudoku hlavolamu nedá poznat, jestli uživatel luští, nebo jen na stránku vstoupil, sudoku hlavolam neřeší (a jen načítá minuty), bude se za pobyt na stránce se sudoku hlavolamem počítat doba pobytu jen v případě úspěšného vyřešení hlavolamu, jinak bude započítáno maximálně jen 15 minut),

  4. za získání sponzora, který poskytne ceny do této nebo i dalších soutěží na stránce alespoň v úhrnné hodnotě 500,- Kč 50 bodů
   (neomezeně za každého, tyto body se nenačítají on-line, jsou přiděleny po vyřízení smlouvy),

  5. za každé odeslání informačního mailu známému 3 body
   (bez omezení, samozřejmě se tím myslí maily odeslané přímo z naší stránky, stránka má vlastní omezení - nelze poslat více než jeden info mail na tutéž adresu, při podvádění (zasílání na neexistující adresy apod...) bude ukončena celá registrace a zrušeny všechny body),

  6. za získání známého 30 bodů
   (neomezeně, získáním známého se rozumí situace, kdy se známý na základě informačního mailu nejpozději do 14 dní zaregistruje, jako registrační e-mailovou adresu uvede tu, na kterou byl odeslán informační mail a odehraje úspěšně alespoň jeden sudoku hlavolam),

  7. provozovatel stránky může dle vlastního uvážení přidat body za různé další pozitivní aktivity ve prospěch stránky (dobrý nápad, pomoc při tvorbě stránky či jejím testování, organizování soutěže, získání strategického sponzora ...),

  8. rozhodčí soutěže může odebrat body, které byly získány neoprávněně, proti duchu soutěže (špatným připsáním díky chybě v programu, záměrným využíváním děr v programu ...)

 7. Splněná kritéria dle předchozího odstavce nevylučují možnost získat body za jednu činnost v některých případech i vícekrát
  (např. navštívení stránky (podmíněné jedním zahráním sudoku) získává podle a) 5 bodů, ono zahrané sudoku ale zároveň získává podle b) 10 bodů, navíc podle d) při řešení ubíhá čas, za který jsou počítány další body, atd...).

 8. Soutěž bude probíhat do odvolání a jejím výstupem budou týdenní a měsíční pořadí (kalendářní týden a měsíc).


Ilustrační příklad:
Uživatel chodí na stránku přibližně 5×týdně, zahraje vždy dvě sudoku a napíše nějakému známému informační mail, na stránce vydrží asi hodinu než odejde. Během týdne se stane průměrně jednou, že se některý oslovený známý zaregistruje.

chodí na stránku 5×týdně

á 5 bodů

25 bodů

každý den zahraje vždy dvě sudoku

5 × 2 × á 10 bodů

100 bodů

pozve známého 5×týdně

á 3 body

15 bodů

hodina aktivity denně

á 12 bodů

60 bodů

týdně tak získá jednoho známého

á 30 bodů

30 bodů

CELKEM TEDY TÝDNĚ

 

230 bodů