Uživatel:    Heslo:    

  Zaregistrujte se   (proč?)       Zapomněli jste heslo?

 
 Změny způsobu luštění od 1.9.2015

Tento článek popisuje, co vše se změnilo na stránce ve vztahu k luštění hlavolamů. K těmto změnám nás vedla snaha o co možná největší objektivitu při samotném luštění a vyhodnocování.

Hodiny, počítání času

Při luštění sudoku hlavolamu běží vlevo od zadání hodiny, které zobrazují dobu luštění. Tento čas byl v minulosti odesílán spolu s řešením hlavolamu na server, kde byl v případě úspěšného řešení zapsán mezi ostatní časy.
Problém ale nastával u některých luštitelů v tom, že jim hodiny nefungovaly zcela správně. Při přetížení jejich počítače se zpomalovaly a dokonce někdy nemusely běžet vůbec. Tím byly zkresleny i výsledky.

Problém s hodinami jsme vyřešili tak, že oficiální čas nyní počítá samotný server. Hodiny sice vedle zadání zůstaly, ale plní pouze funkci orientační. Jejich stav není odesílán na server. Tím se může stát, že zapsaný čas bude o pár sekund jiný, než naměřily hodiny na vašem počítači. Rozhodně ale bude více odpovídat skutečnému výkonu.

Protože se do výsledného času nyní technicky musí započítat i doba samotného odeslání na server, byla přidána nová volba do osobního nastavení stránky. Při pokusu o odeslání řešení totiž nejprve vyskočí systémové okno s dotazem "Opravdu odeslat?", a teprve po jeho potvrzení se řešení nenávratně odešle. Tohle okno ale vlastně přidává jednu až dvě sekundy k výslednému času. Proto si je můžete novou volbou v nastavení vypnout. Rozhodně si ale tento krok rozmyslete. Pokud bude zobrazování okna vypnuté, bude řešení sudoku odeslané okamžitě po stisknutí tlačítka Odeslat, což může nastat i nedopatřením.

Úrovně obtížnosti

Počet úrovní obtížnosti byl zredukován z osmi na čtyři (v podstatě tím, že vždy dvě sousední úrovně splynuly do jedné). Pátá úroveň - minimalizované - není úrovní obtížnosti v pravém slova smyslu. Jde o hlavolamy, které mají předvyplněn nejmenší možný počet čísel (17), aby mělo sudoku jen jediné řešení. Ač se to tak může zdát, nepatří tato zadání k těm nejobtížnějším.

ID hlavolamu a nepřihlášený uživatel

Novou filozofií je nesdělovat nepřihlášenému uživateli ID hlavolamu, který luští. Nepřihlášený uživatel si tedy pro luštění nemůže vybrat konkrétní ID, ale jen úroveň obtížnosti.
Toto opatření zabraňuje tomu, aby si kdokoliv vyluštil sudoku hlavolam nejprve jako nepřihlášený a potom po přihlášení jen opsal správná čísla do příslušných buněk, odeslal a tím zkresloval svoje časy. (Tím samozřejmě nechci ani naznačovat, že by to tak někdo v minulosti dělal :-)

Sudoku dne a nepřihlášený uživatel

Z důvodů popsaných v předchozím odstavci se nemohou nepřihlášení uživatelé dostat ani k sudoku dne. Možnost kliknutí na červeném poli vpravo pod menu (Dnešní hlavolam) je pro ně vypnutá.

Možnost opakovaného luštění

Toto se týká přihlášených uživatelů. Opět z důvodu zvýšení objektivnosti jsou provedeny velké změny i v této oblasti.

Ve chvíli, kdy je vygenerováno a zobrazeno sudoku zadání, je do databáze uložen i záznam o tom, že jste konkrétní zadání sudoku hlavolamu viděli. Od této chvíle máte jen jedinou možnost, jak zapsat svůj čas do tabulky (nejlepších) výkonů - vyluštit jej správně a navíc hned.
Pokud jej totiž vyluštíte špatně nebo jej dokonce opustíte bez odeslání, ztrácíte nárok na zápis svého času úspěšného řešení i kdykoliv v budoucnu.
Pokud budete chtít hlavolam řešit později znovu, ať už byl předtím doluštěn nebo ne, platí tato pravidla:
- čas za hlavolam, který nevidíte poprve, již nemůže být zapsán do tabulky (nejlepších) výkonů,
- body za vyluštění hlavolamu, který nevidíte poprve, můžete dostat pouze tehdy, pokud již uplynula "delší doba".
Delší dobou se myslí systémem nastavený určitý počet dnů (řádově desítky). Z objektivních důvodů nesděluji, kolik je to přesně.

Pokud budete vybírat sudoku volbou úrovně obtížnosti, měla by vám stránka nabízet jen ta řešení, která jste dosud neřešili. Pokud chcete vybírat konkrétní ID a nejste si jisti, zda jste je ještě neviděli, doporučujeme využít nového nástroje Přehledy - Váš osobní profil - Grafický přehled ..., kde si můžete vybrat hlavolam podle toho, zda byl nebo nebyl luštěn, a zda již uplynula ona "delší doba".
(Poznámka webmastera: Zobrazení je velmi náročné na výpočet a sestavení. Až bude v databázi více výsledků, teprve uvidíme, jestli nebude trvat příliš dlouho.)

Ať už tak či tak, při zobrazení hlavolamu budete vždy upozorněni, pokud nebudete mít nárok na body nebo pokud nebudete mít nárok na započítání času.

Statistika nedořešených sudoku

Díky tomu, že si server musí nově vést přehled sudoku, jejichž luštění bylo zahájeno (bylo vám vygenerováno zadání), je nyní možné zobrazovat ve vašem profilu i statistiku těch sudoku, která byla otevřená a neodeslaná. Na body ani časy to nemá vliv.

Uložení si pozice

Ukládání si pozice bylo zrušeno. Možná, že mnohým bude chybět, ale důvodem je opět onen princip, který se dá shrnout do věty Pokud znáš ID hlavolamu, musíš ho hned vyluštit. Později to už nebude možné.

Tisk 12 zadání sudoku

Tato volba byla znepřístupněna nepřihlášeným uživatelům.
Přihlášeným se vybere 12 náhodných zadání ze zvolené kategorie, ale již se u nich nezobrazují konkrétní ID hlavolamů. To má samozřejmě opět za cíl nemožnost předem si připravit řešení a pak jen vyplnit na obrazovce tabulku předem vyluštěnými čísly.